Nextbike velo nomas vispārējie lietošanas noteikumi

Nextbike velo nomas pakalpojumus Latvijā nodrošina SIA “Evlab”,
reģ.nr. 40203192532, Rīga, Lāču iela 9 – 14, LV-1013. Nextbike velo noma darbojas starptautiskā velo nomas sistēmā Nextbike, ko nodrošina SIA “Nextbike”, reģ.nr. HRB21178, Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig (turpmāk Nextbike). Velo nomas sistēmas vispārējie noteikumi ir spēkā visu Nextbike piedāvāto nomas velosipēdu lietošanas periodā visās to sniegšanas vietās un valstīs (tai skaitā, bet ne tikai Nextbike velo noma, NorisBike, Metropolradruhr, PotsdamRad, Fächerrad, sz-bike, Veturilo u,c.). Norēķinus nodrošina WorldPay BV (reģ.nr. 60494344).

1 Vispārējo velo nomas noteikumu darbības sfēra

1) Nextbike velo noma iznomā velosipēdus reģistrētiem lietotājiem (ja nomas velosipēdi ir pieejami). 2) Velosipēdu noma un atgriešana iespējama tiešsaistē un ar mobilās aplikācijas starpniecību. Zvanu pakalpojumiem var tikt piemērota papildus maksa. Vairāk informācijas: www.nextbike.lv.

2 Reģistrācija un akcepts

1) Klients var reģistrēties tiešsaistē, mobilajā aplikācijā vai ar sadarbības partneru starpniecību. 2) Saņemot attiecīgās personas datus, Nextbike velo noma izvērtē Klienta maksātspēju un pieņem lēmumu par pieteikumu reģistrāciju. Nextbike velo nomai ) ir tiesības apstrādāt augstāk minēto pieteikumu. 3) Reģistrējoties, klients saņem personas identifikācijas numuru (PIN), kuru izmantojot, Klients var ielogoties savā klienta profilā www.nextbike.lv vai mobilajā aplikācijā Nextbike. 4) Reģistrācija ir apstiprināta, kad Klients saņem konta aktivizācijas apstiprinājumu ar e-pasta vai īsziņas starpniecību. 5) Reģistrējoties Nextbike velo nomas sistēmā, Klientam ir tiesības izmantot jebkurus Nextbike nomas velosipēdus visā pasaulē. Nomas punktu apskats pieejams: www.nextbike.lv (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē). 6) Klienta reģistrācija ir bez maksas. Pirms maksas velo nomas pakalpojumu saņemšanas, Klientam ir pienākums nodrošināt derīgu kredītkarti. Saskaņā ar klienta izvēlēto maksas tarifu, Nextbike ir tiesības saņemt samaksu par veiktajiem velo nomas darījumiem. Pakalpojumu maksas pieejamas: www.nextbike.lv (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē). 7) Klientam ir pienākums informēt Nextbike velo nomu par personas datu izmaiņām, kas saistīti ar pakalpojuma apmaksu (kredītkartes numurs, bankas konts) visā Klienta konta darbības laikā.. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Klienta personas dati, kuri Nextbike velo nomai tiks nodoti veicot reģistrāciju, tiks uzkrāti un apstrādāti no SIA Evlab, Nextbike Gmbh un WorldPay BV puses velo nomas pakalpojumu nodrošināšanai

3 Nomas velosipēdu izmantošanas noteikumi

1) Nomas velosipēdus aizliegts izmantot: a) personām, kas jaunākas par 18 gadiem (izņemot vecākas personas pavadībā un lietojot aizsargķiveri); b) citu personu pārvadāšanai (īpaši bērnu); c) braucieniem ārpus iznomāšanas valsts (izņemot ar Nextbike velo nomas rakstisku piekrišanu); d) viegli uzliesmojošu vielu, sprāgstvielu, toksisku vai bīstamu vielu pārvadāšanai; e) dalībai velo braukšanas sacensībās vai velo testa pasākumos; f) nodot apakšnomā; g) sliktos laika apstākļos (piemēram, vētras gadījumā); h) alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. 2) Klients ir atbildīgs par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu. 3) Braukšana ar velosipēdu bez roku palīdzības ir aizliegta 4) Aizliegts izmantot velosipēda grozu tam neparedzētiem mērķiem vai to pārslogot (atļautais maksimālais svars – 5 kg). Klientam ir pienākums pievērst uzmanību pareizai pārvadājamās kravas fiksācijai. 5) Aizliegta jebkāda velosipēda pārbūve. 6) Nesaskaņotas velosipēda izmantošanas gadījumā, Nextbike velo nomai ir tiesības slēgt klienta kontu. 7) Pēc velosipēda atgriešanas apstiprinājuma ziņojuma saņemšanas, Klientam nav tiesību izmantot velosipēdu ar iepriekš izsniegto saslēga kodu. Lai izmantotu velosipēdu atkārtoti, ir nepieciešams veikt nomas procesu atkārtoti. 8) Klientam nav tiesību mainīt izsniegto saslēga kodu vai arī nodot to trešajām personām.

4 Iespējamais nomas velosipēdu daudzums

1) Klientam ir tiesības iznomāt līdz 4 (četriem) velosipēdiem, izmantojot vienu klienta profilu. 2) Iespējama individuāla vienošanās par cita nomas velosipēdu daudzuma izmantošanu velosipēdu pieejamības gadījumā.

5 Nomas ilgums

1) Nomas maksa par velosipēdu izmantošanu tiek uzsākta tad, kad Klients saņem saslēga koda informāciju no Nextbike velo nomas. 2) Klientam ir pienākums informēt Nextbike velo nomu par nomas termiņa beigām saskaņā ar 7. paragrāfa 7. punktu. Saskaņā ar šo informāciju, nomas maksas ieturēšana tiks pārtraukta. Klients saņem apstiprinājumu pa telefonu, aplikācijā vai nomas termināļa displeja norādītajā informācijā.

6 Nomas velosipēdu tehniskais stāvoklis

1) Nextbike velo noma apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nomas velosipēdu atbilstību ceļu satiksmes un drošības noteikumiem. Gadījumā, ja Klients pamana velosipēda tehniskā stāvokļa neatbilstību augstāk minētajiem noteikumiem, Klientam ir pienākums informēt Nextbike velo nomu. 2) Pirms nomas velosipēda izmantošanas, Klientam ir pienākums iepazīties ar velosipēdu un tā tehnisko stāvokli (piemēram, rāmis, riepu spiediens, bremžu sistēma, gaismas). 3) Gadījumā, ja Klients pamana tehniskās nepilnības nomas sākumā vai tās laikā, Klientam ir pienākums informēt Nextbike velo nomu un nekavējoties pārtraukt velosipēda nomu. Par tādiem defektiem kā, riepu bojājums vai pārnesuma defekti, arī ir jāinformē Nextbike velo noma.

7 Stāvvieta un nomas velosipēdu atgriešana

1) Klientam ir pienākums novietot nomas velosipēdu viegli pamanāmā vietā, kā arī novietojot velosipēdu ievērot ceļu satiksmes un drošības noteikumus. Klientam ir jāpārliecinās, vai velosipēds netraucē satiksmes drošību. 2) Nomas velosipēdus aizliegt novietot: a) pie luksoforiem; b) pie stāvvietu automātiem; c) pie ceļu zīmēm; d) uz gājēju celiņiem, ietvēm, kas ir šaurākas par 1,50 metriem; e) avārijas izejās; f) vietās, kur velosipēds var aizklāt izvietotās reklāmas. 3) Neatkarīgi no laika ilguma, kad nomas velosipēds netiek lietots, tam jābūt saslēgtam ar saslēgu. 4) Maksa par noteikumu pārkāpumiem tiks piestādīta saskaņā ar pakalpojumu cenrādi: Velosipēda zādzības vai bojājumu gadījumā, klienta atbildība ir 75.00 EUR apmērā. Par velosipēda atdošanu vietā, kas nav oficiālais Nextbike stends, kā arī ārpus atļautās papildu zonas klienta atbildība 30.00 EUR. Par velosipēda atdošanu vietā, kas nav atbilkstoša ceļu satiksmes un drošības notrikumiem klienta atbildība 20.00 EUR. Oficiālo vietu saraksts atrodams mājaslapā www.nextbike.lvvai mobilajā aplikācijā Nextbike. Par velosipēda atdošanu bez saslēga, klienta atbildība 20.00 EUR Par velosipēda atstāšanu citā stendā nekā pieteikts, klienta atbildība 20.00 EUR Par velosipēda saslēga koda nomainīšanu, nepaziņojot Nextbike, klienta atbildība 20.00 EUR Velosipēda neatgriešanas gadījumā, klienta atbildība 600.00 EUR Vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē). 5) Aizliegts novietot velosipēdus iekštelpās, pagalmos vai atstāt automašīnās. 6) Aizliegts atgriezt nomas velosipēdus ārpus Latvijas Republikas robežām. Par izņēmumu gadījumiem iespējams vienoties rakstiski informējot pa epastu info@nextbike.lv. 7) Nomas velosipēdam jābūt novietotam vienā no oficiālajiem iznomāšanas punktiem vai atļautajā zonā saskaņā ar cenrādi. Nomas punktu un atļauto zonu saraksts pieejams: www.nextbike.lv (Latvija) vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē). Velosipēdam jābūt saslēgtam un tā saslēgšanas kods ir tas pats, kas izsniegts velo nomas sākumā. Klientam ir pienākums informēt Nextbike velo nomu par nomas beigām, atzīmējot to aplikācijā, ar interneta vai nomas termināļa palīdzību, norādot oficiālā nomas punkta atrašanās vietu (ielas nosaukums, mājas numurs, vai arī nomas punkta numurs). 8) Nomas velosipēda atgriešana tiek fiksēta tajā brīdī, kad tiek aizvērta velosipēda automātiskā slēdzene. 9) Gadījumā, ja Klients neatgriež nomas velosipēdu noteiktā atgriešanas vietā saskaņā ar 7. paragrāfa 7. punktu, Klientam tiek piemērota pakalpojuma maksa saskaņā ar 7. paragrāfa 4. punktu vai www.nextbike.de (pārējā pasaulē).

8 Nextbike velo nomas un Pakalpojumu ņēmēja atbildība

1) Klients saņem Nextbike velo nomas sniegtos pakalpojums un nes pilnu atbildību par iespējamiem kaitējumiem, kas tam var tikt nodarīti. Šis nosacījums neattiecas uz trešo pušu pretenzijām un neietekmē Pakalpojuma sniedzēja apdrošinātāja pretenzijas pret Klientu. 2) Klients nes pilnu atbildību par nomas velosipēdu un saņemto pakalpojumu sākot no saslēga koda saņemšanas līdz mirklim, kad Nextbike velo noma ir pārbaudījusi saņemtā velosipēda tehnisko stāvokli vai velosipēds ir iznomāts citam Klientam. Gadījumā, ja velosipēdam tiek konstatēts kāds tehnisks bojājums, Nextbike velo nomai ir pienākums informēt par to Klientu. Klients nenes atbildību par bojājumiem, par kuriem Nextbike velo noma nav informējusi Klientu. Klients nes atbildību par bojājumiem, kas konstatēti 48h laikā pēc nomas pakalpojumu saņemšanas. Šie nosacījumi neattiecas uz bojājumiem, kas radušies trešo pušu zādzības, bojājumu vai neuzmanības rezultātā. 3) Klients nes pilnu atbildību par zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā. 4) Nextbike velo noma ir atbildīga par tīšu un rupju nolaidību pret Pakalpojumu ņēmēju. Nextbike velo noma nenes atbildību par precēm, kas tiek nepareizi pārvadātas ar velosipēdu, un bojājumiem, kas radušies nepareizas pārvadāšanas rezultātā. 5) Nextbike velo noma nav atbildīga par nepareizu vai neautorizētu velosipēda lietošanu, pamatojoties uz 3. paragrāfa noteikumiem. 6) Gadījumā, ja nomas velosipēds ir nozagts tā nomas periodā, Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot par zādzības faktu Nextbike velo nomai un Policijai, norādot velosipēda identifikācijas numuru.

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!